Klubbmästerskap Bruks och Lydnad

KM Bruks

Tävlingen är öppen för alla medlemmar.
Klubbmästare kan dock bara den som tävlar för
Orust Brukshundklubb bli.
Vi utser även ”Årets rookie”.
Titeln erövras av den med högst poäng, där varken förare
eller hund tävlat officiellt.
1 Linförighet, koeff 4.
Enligt appellklass
2 Framförgående, koeff 2.
Enligt appellklass
3 Platsläggande, koeff 3.
Enligt appellklass
4 Budföring, koeff 3.
Enligt appellklass
5 Uppletande, koeff 8.
10 föremål fördelade i två rutor. Den tävlande vet inte hur många föremål som finns i varje ruta. Max tid 10 minuter.

KM Lydnad

Tävlingen är öppen för alla medlemmar.
Klubbmästare kan dock bara den som tävlar för
Orust Brukshundklubb bli.
Vi utser även ”Årets rookie”.
Titeln erövras av den med högst poäng, där varken förare
eller hund tävlat officiellt.
1 Fritt följ / Följsamhet, koeff 4.
Enligt klass 1 + backa två steg + vändningar på stället.
Koppel tillåtet, men max-betyg är 6.
2 Inkallning, koeff 2.
Enligt startklass.
3 Stå, sitt eller ligg under gång, koeff 4.
Den tävlande väljer två av positionerna. Utföres i övrigt enligt regler för lydnadstävling klass 2, moment 2.2, Se regelhäftet sid 41 – 43.
4 Hopp apport, koeff 4.
5 Fjärrdirigering, koeff 3.
Enl den klass man tävlar i.
6 Helhetsintryck, koeff 3.
Här betonas glädje, samarbete och tävlingsmässigt uppträdande.