Prov och tävling

Svenska Brukshundklubben, SBK, är Svenska Kennelklubbens, SKK, största specialklubb. Vi har rasansvar för de s k bruksraserna (ett drygt tjugotal raser/rasvarianter). Det finns 18 rasklubbar inom SBK dit dessa raser hör.

För detta har man utvecklat en provverksamhet, baserad på mångårig erfarenhet där man ständigt följer den kynologiska forskningen.

Proven består bl a

  • Mentalbeskrivning hund (MH-beskrivning)
  • Mentaltest (MT)
  • Mentalbeskrivning valp (MV)
  • Exteriörbeskrivning och
  • Bruksprov.

Beskrivning av de olika mentalbeskrivningarna / -testerna finner Du här.

Bruksprov är också en av våra tävlingsformer – se nedan.

Proven används framförallt av uppfödare, men även Du som valpköpare ska absolut dra nytta av all den information som finns om föräldradjuren och ev tidigare syskon. SKK registrerar alla officiella prov- och tävlingsresultat i den s k stamboken. I SKK:s Hunddata hittar Du en guldgruva, om Du vill veta mer om en specifik hund.

Tävlingsformerläs mer här

Länkar till de olika reglerna hittar Du under ”Regler