Viktig info det allvarliga sjukdomsutbrottet hos hundar i Norge