Sköta om klubben

Som alla förstår, har vi inga anställda på klubben; alla jobbar helt ideellt. Vi har en härlig anläggning, som vi behöver hjälpas åt att sköta.

  • Daglig städning sköter vi förstås tillsamman efter varje besök. Det är viktigt att vi lämnar klubben i samma goda skick vi vill se nästa gång vi kommer.
    .
  • Men någon gång behövs storstädning, röjning, målning, reparationer etc. Då arrangerar vi arbetsdagar, där vi hoppas på många villiga händer! Vi har alltid lika roligt, när vi jobbar tillsammans; många goda skratt, fika och kanske lite grill. Och när vi går hem, gläds vi åt det goda resultatet.

Under den gröna årstiden, måste vi klippa gräset. Varje vår upprättas en gräsklipparlista där vi tar ansvar för var sin vecka. Kontakta Hus- och markkommittén om Du vill köra klippar’n någon gång!