Stadgar, policyer mm

För att en förening ska fungera behövs stadgar och några andra ”styrdokument”. Som medlem är det förstås bra att vara lite påläst.

Våra stadgar består av:

Inom vår organisation, Svenska Brukshundklubben, finns också policyer som beskriver bl a hur vi ska förhålla oss till varandra.

  • Värdegrund
  • Policy för medlemskultur i Brukshundklubben
  • Policy gällande alkohol och droger
  • Policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning (kallas ofta för ”dressyrpolicyn”)
  • Etisk policy vid prov & tävling
  • Policy gällande kränkande särbehandling och trakasserier

Läs mer om Svenska Brukshundklubbens styrdokument här>>>

Eftersom Svenska Kennelklubben är vår svenska ”moderorganisation” gäller naturligtvis även deras ”grundregler” och övriga styrdokument.

Utöver detta finns det ganska många föreskrifter för oss hundägare, t ex