Pandemin

Covid-19-pandemin påverkar fortsatt oss alla, och vi ska ta den på största allvar! Vi har att följa såväl myndigheternas som Svenska Kennelklubbens och Svenska Brukshundklubbens regler. Dessa kan komma att ändras.

Aktuell information 210922:

Svenska Brukshundklubben följer regeringens och Folkhälsomyndighetens direktiv samt Svenska Kennelklubbens rekommendationer. Detta innebär att vår verksamhet bedrivs enligt dessa regler och rekommendationer från den 29 september. Svenska Brukshundklubbens verksamhet kommer därmed att kunna genomföras utan begränsningar från detta datum.

Vi har alla fortfarande ett stort eget ansvar för att förhindra smittspridning. Det är fortsättningsvis viktigt att tänka på att stanna hemma om du är sjuk eller har symtom, att om möjligt undvika trängsel och hålla en god handhygien. Testa dig om du har symtom och ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp.

Svenska Brukshundklubben rekommenderar alla som blir erbjudna att vaccinera sig gör det, om inte för sin egen skull, så med tanke på våra medmänniskor och samhället i stort.

”Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.”

– Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten tar även upp ”allmänna råd för vuxna som ännu inte är vaccinerade.

Läs även: Västra Götalandsregionens information.

Se gärna även Svenska Brukshundklubbens och Svenska Kennelklubbens regler och råd!