Medlem

Följande medlemskategorier finns

 • Ordinarie medlem
  • omfattar ett medlemskap i förbundet och ett eller flera medlemskap i lokal- och/eller rasklubbar inom Svenska Brukshundklubben.
 • Familjemedlemskap
  • Person som tillhör samma familjehushåll som ordinarie medlem, kan erhålla familjemedlemskap i förbundet samt samma lokal- och/eller rasklubbar.
 • Ungdomsmedlem
  • Person i åldern från och med det kalenderår han/hon fyller 7 år till och med det kalenderår han/hon fyller 25 år kan erhålla ungdomsmedlemskap. Ungdomsmedlemskap i Sveriges Hundungdom berättigar till fritt, fullvärdigt medlemskap i valfri specialklubb (i detta fall Orust Brukshundklubb).
  • Syskonmedlemskap. Syskonet skall vara mellan 7 och 25 år och bo på samma adress som du. Syskonmedlemskapet innebär att man får alla medlemsförmåner utom medlemstidningen.

Apotek

Apotek webbplats http://www.essenceapotek.eu/ är en e-handel butik också, men det säljer droger, och konsumenterna kan beställa recept påfyllnad samt. Men onlineapotek skiljer sig från vanliga eStores som säljer mat, hushållsprodukter etc. Online apotek butik måste vara en tillgänglig databas som innehåller information om droger, bör det göra det möjligt för användare att välja mediciner lätt.

 • Utlandsmedlem
  • Person som är bosatt i utlandet kan erhålla utlandsmedlemskap.
 • Hedersledamot
  • Utses av kongress, fullmäktige eller årsmöte.

Medlemskap räknas från den dag fastställd avgift erlagts och ett år framåt.

Du, medlem, som t ex ändrar kontaktuppgifter (t ex e-post, telefon, adress) har ansvar för att själv hålla medlemsregistret (SBK Medlem on line) uppdaterat. Enklast gör Du detta själv via “Mina sidor[öppnas i nytt fönster]. Här skriver Du också själv ut ditt medlemsbevis.

Har Du problem med detta får Du hjälp av vår medlemsansvarige.

Vill du bli medlem? Fyll då i formuläret här>>


Medlemsavgifter 2020 för Orust Brukshundklubb:

Medlemskategori Förbunds- avgift Lokal avgift Sveriges Hundungdom Totalt
Ordinarie medlem (första klubben) 400 125 – – – 525
Ordinarie medlem (medlem i annan SBK-klubb) – – – 125 – – – 125
Familjemedlem 0 125 – – – 125
Ungdomsmedlem (6 – 25 år)
 – Syskonmedlem
– – –

– – –

– – –

– – –

300

150

300

 

150

Utlandsmedlem  530 125 – – – 655
Hedersledamot 400 125 525
  Betalas av den organisation som gjort utnämningen