Medlem

Följande medlemskategorier finns

 • Ordinarie medlem
  • omfattar ett medlemskap i förbundet och ett eller flera medlemskap i lokal- och/eller rasklubbar inom Svenska Brukshundklubben.
 • Familjemedlemskap
  • Person som tillhör samma familjehushåll som ordinarie medlem, kan erhålla familjemedlemskap i förbundet samt samma lokal- och/eller rasklubbar.
 • Ungdomsmedlem
  • Person i åldern från och med det kalenderår han/hon fyller 7 år till och med det kalenderår han/hon fyller 25 år kan erhålla ungdomsmedlemskap. Ungdomsmedlemskap i Sveriges Hundungdom berättigar till fritt, fullvärdigt medlemskap i valfri specialklubb (i detta fall Orust Brukshundklubb).
  • Syskonmedlemskap. Syskonet skall vara mellan 7 och 25 år och bo på samma adress som du. Syskonmedlemskapet innebär att man får alla medlemsförmåner utom medlemstidningen.
  • Se även möjligheten att vara familjemedlem om någon i familjen är eller blir medlem.
 • Utlandsmedlem
   • Person som är bosatt i utlandet kan erhålla utlandsmedlemskap.
 • Hedersledamot
  • Utses av kongress, fullmäktige eller årsmöte.

Medlemskap räknas från den dag fastställd avgift erlagts och ett år framåt.

Du har som medlem själv har ansvar för att hålla medlemsregistret (SBK Medlem on line) uppdaterat. Om du t.ex. ändrar kontaktuppgifter (e-post, telefon, adress, efternamn) ska du själv ändra detta under ”Min profil” på SBKs hemsida. Här skriver Du också själv ut ditt medlemsbevis.

Har Du problem med detta får Du hjälp av vår medlemsansvarige.

Vill du bli medlem? Läs mer på sidan ”Bli medlem”.


Medlemsavgifter 2022 för Orust Brukshundklubb:

Medlemskategori Förbunds- avgift Lokal avgift Sveriges Hundungdom Totalt
Ordinarie medlem (första klubben) 400 125 – – – 525
Ordinarie medlem (medlem i annan SBK-klubb) – – – 125 – – – 125
Familjemedlem 0 125 – – – 125
Ungdomsmedlem (6 – 25 år) Syskonmedlem – – –

– – –

– – –

– – –

320

150

320

150

Utlandsmedlem  530 125 – – – 655
Hedersledamot 400 125 525
  Betalas av den organisation som gjort utnämningen