Medlem

Följande medlemskategorier finns

 • Ordinarie medlem
  • omfattar ett medlemskap i förbundet och ett eller flera medlemskap i lokal- och/eller rasklubbar inom Svenska Brukshundklubben.
 • Familjemedlemskap
  • Person som tillhör samma familjehushåll som ordinarie medlem, kan erhålla familjemedlemskap i förbundet samt samma lokal- och/eller rasklubbar.
 • Ungdomsmedlem
  • Person i åldern från och med det kalenderår han/hon fyller 7 år till och med det kalenderår han/hon fyller 25 år kan erhålla ungdomsmedlemskap. Ungdomsmedlemskap i Sveriges Hundungdom berättigar till fritt, fullvärdigt medlemskap i valfri specialklubb (i detta fall Orust Brukshundklubb).
  • Syskonmedlemskap. Syskonet skall vara mellan 7 och 25 år och bo på samma adress som du. Syskonmedlemskapet innebär att man får alla medlemsförmåner utom medlemstidningen.
  • Se även möjligheten att vara familjemedlem om någon i familjen är eller blir medlem.
 • Utlandsmedlem
   • Person som är bosatt i utlandet kan erhålla utlandsmedlemskap.
 • Hedersledamot
  • Utses av kongress, fullmäktige eller årsmöte.

Medlemskap räknas från den dag fastställd avgift erlagts och ett år framåt.

Du, medlem, som t ex ändrar kontaktuppgifter (t ex e-post, telefon, adress) har ansvar för att själv hålla medlemsregistret (SBK Medlem on line) uppdaterat. Enklast gör Du detta själv via “Mina sidor[öppnas i nytt fönster]. Här skriver Du också själv ut ditt medlemsbevis.

Har Du problem med detta får Du hjälp av vår medlemsansvarige.

Vill du bli medlem? Fyll då i formuläret här>>


Medlemsavgifter 2020 – 21 för Orust Brukshundklubb:

Medlemskategori Förbunds- avgift Lokal avgift Sveriges Hundungdom Totalt
Ordinarie medlem (första klubben) 400 125 – – – 525
Ordinarie medlem (medlem i annan SBK-klubb) – – – 125 – – – 125
Familjemedlem 0 125 – – – 125
Ungdomsmedlem (6 – 25 år) Syskonmedlem – – –

– – –

– – –

– – –

320

150

320

150

Utlandsmedlem  530 125 – – – 655
Hedersledamot 400 125 525
  Betalas av den organisation som gjort utnämningen