Utvärderingsformulär

När du gått kurs kan du lämna din kursutvärdering här. Du är anonym när du lämnar uppgifter via det här formuläret. Utvärderingen är frivillig. För utvecklingen av hundägarutbildningen är dina åsikter värdefulla för oss. Vi är därför tacksamma om du vill ta dig tid att skriva ner dina intryck.

  KURS:


  INFORMATION  INSTRUKTÖREN
  TRÄNING MED HUND PÅ KURSTILLFÄLLENA


  EGEN TRÄNING MELLAN KURSTILLFÄLLENA

  SKULLE DU REKOMMENDERA KURS PÅ VÅR KLUBB TILL HUNDVÄNNER?


  EGNA INTRYCK OCH KOMMENTARER: