Bäst Var-Dag! fortsätter

Allmänt
Med utgångspunkt från kursboken ”Bäst Var-Dag!” utvecklar vi och försvårar utifrån deltagarnas behov och önskemål. Du kanske vill ha en bättre följsamhet, bättre inkallning, allmänt bättre relation eller mer utmanande nosarbete.

Kurserna startar löpande under året.

Förkunskaper
Att ha deltagit i kursen Bäst Var-Dag! (se ovan) eller ha motsvarande färdigheter.

Innehåll

Se ”Bäst Var-Dag!”. Vi fördjupar oss alltefter behov och önskemål.
Även här jobbar vi i små grupper.

Omfattning: 6 kurstillfällen à 3×45 minuter.