Agility, fortsättning

Allmänt
Den här kursen riktar sig till alla som vill vidareutvecklas inom agility och redan har gått någon nybörjarkurs. Vi kommer att arbeta mer med kombinationer, handling på banor med sidbyten och fortsätta jobba med att hunden ska bli säkrare på de olika hindren. Praktik varvas med teori.

Förkunskaper
Agility nybörjarkurs eller motsvarande. Hunden bör kunna hopp och tunnlar och ha påbörjat inlärningen av resterande hinder.

Innehåll

  • Fortsatt hinderinlärning
  • Kombinationer
  • Handling
  • Sidbyten

Omfattning: 6 kurstillfällen à 3×45 min