Styrelsen

 

  Ordförande Anders
Dahlstedt
070-675 15 66
  Vice
ordförande
Lena
Ringholm
 073-370 78 90
  Foto
kommer
Sekreterare Eva
Stormwall
070-143 33 64
 Foto
kommer
Kassör Helena
Tiderman
073-999 23 12
  Foto
kommer
Ledamot Eva Rasmusson 073-052 46 11
 Foto
kommer
Ledamot Eva Fougberg 072-224 75 60
  Foto
kommer
Ledamot Emil
Amundsen
072-312 74 48
 Foto
kommer
Suppleant Richard Dahl 070-973 61 88
 Foto
kommer
Suppleant Ing-Marie Borg 070-190 05 97
Gemensam adress till styrelsen klicka här>>>
Medlemsansvarig Anders Dahlstedt 070-675 15 66