Styrelsen

 

  Ordförande Anders
Dahlstedt
070-675 15 66
  Vice
ordförande
Lena
Ringholm
 073-370 78 90
  Foto
kommer
Sekreterare Eva
Rasmusson
073-052 46 11
 Foto
kommer
Kassör Helena
Tiderman
073-999 23 12
  Foto
kommer
Ledamot Jeanette
Carlsson
073-533 11 70
 Foto
kommer
Ledamot Vakant
  Foto
kommer
Ledamot Emil
Amundsen
072-312 74 48
 Foto
kommer
Suppleant Ing-Marie
Borg
070-190 05 97
 Foto
kommer
Suppleant Richard Dahl 070-973 61 88
Gemensam adress till styrelsen klicka här>>>
Medlemsansvarig Anders Dahlstedt 070-675 15 66