Styrelsen

Styrelsen sammanträder normalt sista onsdagen varje månad utom i juli och december.
Avvikelser kan förekomma.

  Ordförande Anders
Dahlstedt
070-675 15 66
  Vice
ordförande
Lena
Ringholm
 073-370 78 90
  Foto
kommer
Sekreterare Eva
Stormwall
070-143 33 64
 Foto
kommer
Kassör Helena
Borgström
070-544 98 31
  Foto
kommer
Ledamot Eva Rasmusson 073-052 46 11
Porträtt av Maria Nobel utomhus i skogen med grön mössa Ledamot Maria Nobel 076-307 11 71
  Foto
kommer
Ledamot Emil
Amundsen
072-312 74 48
 Foto
kommer
Suppleant Anna-Gerd Doverbo 070-227 27 80
 Foto
kommer
Suppleant Ing-Marie Borg 070-190 05 97
Gemensam adress till styrelsen
Medlemsansvarig Anders Dahlstedt 070-675 15 66