Sektorer / kommittéer m fl

Valberedning
Sammankallande Ingela Dahlstedt 070-665 15 66
Agneta Brättemark 076-118 00 07
Lotta Eriksson 073-070 81 82
Revisorer
Håkan Ahlberg 070-101 44 64
Lars Tisell 070-944 84 74
Suppleant Hans Lundberg 070-787 89 04
Tävlingssektorn
Sammankallande Ingela Dahlstedt 070-665 15 66
Angela Högberg 070-330 57 99
Anders Dahlstedt 070-675 15 66
Utbildningssektorn
Sammankallande Lena Ringholm 073-370 78 90
Helena Tiderman 073-999 23 12
Rallylydnadssektorn
Sammankallande Lotta Eriksson 073-070 81 82
Eva Rasmusson 073-052 46 11
Lena Olsson 073-182 69 75
Lena Ringholm 073-370 78 90
Agilitysektorn
Sammankallande Helena Tiderman 073-999 23 12
Emilia Malmberg 072-502 40 55
Specialsök
Sammankallande Angela Högberg  070-330 57 99
Ulrika Söderlund 070-720 66 70
Karin Knober 073-358 30 77
Vandringspriser
Sammankallande Lena Ringholm 073-370 78 90
Eva Rasmusson 073-052 46 11
Therese Garnemark 076-196 84 19
Ungdomskommitté
Ulrika Söderlund 070-720 66 70
Sanna Norberg 070-534 03 40
Veronica Zetterholm 076-823 19 97
Hus- och markkommitté
Sammankallande Tommy Iseteg 070-604 17 36
Richard Dahl 070-973 61 88
Emil Amundsen 072-312 74 48
Bertil Rasmusson 073-052 46 11
Bengan Amundsen 070-553 21 14
Anders Dahlstedt 070-675 15 66
Info/PR
Sammankallande Lena Ringholm  073-370 78 90
Eva Rasmusson 073-052 46 11
Sponsorgrupp
Sammankallande Lena Ringholm 073-370 78 90
Eva Rasmusson 073-052 46 11
Aktivitetsgrupp
Sammankallande Lena Ringholm 073-370 78 90
Helena Tiderman 073-999 23 12
Köks- o stugkommittén
Sammankallande Lotta Eriksson 073-070 81 82
Lisbeth Andersson 073-043 27 20
Gun Rodin 070-385 06 15
Webb-ansvarig
Anders Dahlstedt 070-675 15 66
Emil Amundsen 072-312 74 48
Blå länkar ovan är klickbara.