Medlemsmöte

Som medlem i en ideell förening, har man stor möjlighet att påverka! Detta gör man bl a genom att delta på medlemsmöten. Klubben är vad vi gemensamt gör den till!

Våra medlemsmöten hålls normalt första onsdagen i april, juni, augusti, oktober och december kl 19.00. Styrelsen kan också, vid behov, kalla till extra medlemsmöte.

Under februari varje år har vi årsmöte årets viktigaste medlemsmöte. Det är då vi går igenom det år som har gått, beslutar om verksamhet och budget för närmaste året och väljer vår styrelse.

På våra medlemsmöten följer vi vanligtvis en ”standarddagordning”. Skulle andra ärenden vara aktuella, kommer detta att framgå i kallelsen.

Så här ser vår standarddagordning ut:

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av dagordningen
 3. Val av protokolljusterare/rösträknare
 4. Val av mötesordförande, anmälan om styrelsen utsedd mötessekreterare
 5. Anmälan övriga frågor
 6. Bordlagda ärenden
 7. Skrivelser
 8. Rapporter med diskussioner
  • Ekonomi
  • Tävlingsverksamhet
  • Utbildningsverksamhet
  • Hus och mark
  • Hemsidan
  • Övriga verksamheter
  • Uppdrag
 9. Distriktsfrågor
 10. Övriga frågor
 11. Nästa möte
 12. Mötet avslutas