Bli medlem

Välkommen som medlem i Orust Brukshundklubb!

Skriv ett mail och skicka till kassören med dina uppgifter enl nedan. Läs gärna sidan Medlem innan Du skickar mailet. Där finns uppgifter om vilken medlemskategori som passar dig och även medlemsavgifter.

För att bli medlem behöver vi följande uppgifter:

  • Ditt namn
  • Din bostads- och postadress inkl postnummer
  • Ditt personnummer (10 siffror)
  • Din e-postadress
  • Vilken medlemskategori Du avser (ordinarie + förbundsmedlemskap, ordinarie utan förbundsmedlemskap (redan medlem i annan SBK-klubb), familjemedlem, ungdomsmedlem/syskonmedlem eller utlandsmedlem)
  • Avser medlemskapet familjemedlem, behöver vi veta den ordinarie medlemmens medlemsnummer. Detta gäller även ”syskonmedlemskap” för ungdom.

Skriv dessa uppgifter i ett mail och skicka till vår kassör. Är Du osäker och behöver diskutera är Du välkommen att ringa kassören – Du hittar kontaktuppgifter här>>>

Var också medveten om att medlemskap registreras först då avgiften registrerats
på Orust Brukshundklubbs konto, bankgiro 337-5359.