Bli medlem

Välkommen som medlem i Orust Brukshundklubb!

Skriv ett mail och skicka till kassören med dina uppgifter enl nedan. Läs gärna sidan Medlem innan Du skickar mailet. Där finns uppgifter om vilken medlemskategori som passar dig och även medlemsavgifter.

För att bli medlem behöver vi följande uppgifter:

  • Ditt namn
  • Din bostads- och postadress inkl postnummer
  • Ditt personnummer (10 siffror)
  • Din e-postadress
  • Vilken medlemskategori Du avser (ordinarie + förbundsmedlemskap, ordinarie utan förbundsmedlemskap (redan medlem i annan SBK-klubb), familjemedlem, ungdomsmedlem/syskonmedlem eller utlandsmedlem)
  • Avser medlemskapet familjemedlem, behöver vi veta den ordinarie medlemmens medlemsnummer. Detta gäller även ”syskonmedlemskap” för ungdom.

Skriv dessa uppgifter i ett mail och skicka till vår kassör. Är Du osäker och behöver diskutera är Du välkommen att ringa kassören – Du hittar kontaktuppgifter här>>>

Var också medveten om att medlemskap registreras först då avgiften registrerats
på Orust Brukshundklubbs konto, bankgiro 337-5359.

Detta är endast ett test – kan ej användas för medlemsregistrering än.

Dina medlemsuppgifter är grunden för en bra service. Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, skicka tidningen Brukshunden och ge dig tillgång till dina medlemserbjudanden.
Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att Brukshundklubben spara dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.
När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer på: www.brukshundklubben.se/medlemsvillkor [öppnas i ny flik]

MEDLEMSANMÄLAN