Valpskola, Grundkurs / Bäst Var-dag

Allmänt

Detta är hundägarens första kurs med sin nya hund, valp eller omplaceringshund. Innehållet är flexibelt och individanpassat. Vi försöker få så homogena grupper som möjligt. På den här kursen utvecklar vi valpens beteende till goda vanor. Vi arbetar med att stärka relation och samarbete. Vi har små grupper och tränar belöningsinriktat. Det är en fördel att komma på kurs så tidigt som möjligt, så fort valpen är vaccinerad. På så vis blir allt rätt från början.

Grundkurs – vad är det??? Denna kurs kan med fördel upprepas. En valp, som fått lära sig bra grunder, tappar dessa lätt om de inte underhålls – de är ”färskvara”. Men de är lätta att återuppliva och befästa. Ju mer träning desto allmänlydigare hund.

Kursen bygger på Maria Brandels bok ”Bäst Var-Dag”.

Utnyttja också vår allmänna träning för medlemmar på onsdagskvällar!

Förkunskaper
Inga

Innehåll

  • Belöningsutveckling, gynnar relation och inlärning
  • Följsamhet, följa matte/husse med och utan koppel
  • Inkallning
  • Hantering
  • Passivitet/avslappning
  • Miljöträning
  • Nosarbete för rolig och nyttig aktivering
  • Ev problemlösning
  • Frågor och svar

Omfattning: 6 kurstillfällen à 3×45 minuter.

Kursen startar löpande under året vid 6 anmälningar. Anmäl i god tid!