Styrelsen

  Ordförande Anders
Dahlstedt
070-675 15 66
  Vice
ordförande
Lena
Ringholm
 073-370 78 90
  Foto
kommer
Sekreterare Helena
Tiderman
073-999 23 12
 Foto
kommer
Kassör Helena
Tiderman
t f kassör
073-999 23 12
  Foto
kommer
Ledamot Eva
Rasmusson
073-052 46 11
 Foto
kommer
Ledamot Jeanette
Carlsson
073-533 11 70
  Foto
kommer
Ledamot Lotta
Eriksson
073-070 81 82
Suppleant Emilia
Malmberg
072-502 40 55
 Foto
kommer
Suppleant Ing-Marie
Borg
070-190 05 97
Gemensam adress till styrelsen klicka här>>>