Styrelsen

  Ordförande Anders
Dahlstedt
070-675 15 66
  Vice
ordförande
Lena
Ringholm
 073-370 78 90
  Sekreterare Angela
Högberg
070-330 57 99
 Foto
kommer
Kassör Gun
Rodin
070-385 06 15
  Ledamot Inga-Maj
Sjöström
073-936 36 38
 Foto
kommer
Ledamot Helena
Tiderman
073-999 23 12
  Ledamot Emilia
Malmberg
072-502 40 55
Suppleant Vakant
  Suppleant Richard
Dahl
070-973 61 88
070-205 42 41
Gemensam adress till styrelsen klicka här>>>