Sektorer / kommittéer m fl

Valberedning
Sammankallande Agneta Brättemark 076-118 00 07
Vakant
Vakant
Revisorer
Tommy Iseteg 070-604 17 36
Cecilia Landström 070-798 54 63
Suppleant Hans Lundberg 070-787 89 04
Tävlingssektorn
Sammankallande Veronica Zetterholm 076-823 19 97
Angela Högberg 070-330 57 99
Malin Leandersson 076-263 90 00
Frida Malmberg 073-972 55 19
Utbildningssektorn
Sammankallande Lena Ringholm 073-370 78 90
Helena Tiderman 073-999 23 12
Rallylydnadssektorn
Lotta Eriksson 073-070 81 82
Agilitysektorn
Sammankallande Helena Tiderman 073-999 23 12
Emilia Malmberg 072-502 40 55
Ungdomskommitté
Emilia Malmberg 072-502 40 55
Hus- och markkommitté
Lasse Ringholm 070-261 01 47
Michael Karlsson 073-841 41 82
Aktivitetsgrupp
Sammankallande Lena Ringholm  073-370 78 90
Sponsorgrupp
Sammankallande Lena Ringholm 073-370 78 90
Köksansvarig
Veronica Zetterholm 076-823 19 97
Webb-ansvarig
Anders Dahlstedt 070-675 15 66
Blå länkar ovan är klickbara.