Sektorer / kommittéer m fl

Valberedning
Sammankallande Agneta Brättemark 076-118 00 07
Eva Rasmusson 073-052 46 11
Ulrika Söderlund 070-720 66 70
Revisorer
Tommy Iseteg 070-604 17 36
Cecilia Landström 070-798 54 63
Suppleant Hans Lundberg 070-787 89 04
Tävlingssektorn
Sammankallande Veronica Zetterholm 076-823 19 97
Angela Högberg 070-330 57 99
Malin Leandersson 076-263 90 00
Frida Malmberg 073-972 55 19
Utbildningssektorn
Sammankallande Lotta Eriksson 073-070 81 82
Gun Rodin 070-385 06 15
Ingela Dahlstedt 070-665 15 66
Helena Tiderman 073-999 23 12
Lena Ringholm 073-370 78 90
Rallylydnadssektorn
Lotta Eriksson 073-070 81 82
Agilitysektorn
Sammankallande Helena Tiderman 073-999 23 12
Emilia Malmberg 072-502 40 55
Ungdomskommitté
Emilia Malmberg 072-502 40 55
Hus- och markkommitté
Sammankallande Håkan Högberg 076-187 99 95
Aktivitetsgrupp
Sammankallande Vakant
Sponsorgrupp
Sammankallande Håkan Högberg 076-187 99 95
Köksansvarig
Carina Olsson 070-405 70 75
Veronica Zetterholm 076-823 19 97
Webb-ansvarig
Anders Dahlstedt 070-675 15 66
Blå länkar ovan är klickbara.